chevron_left chevron_right
Zaloguj Zarejestruj

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


filter_list
Kto jest kim według znaczenia imion :)
Autor Wiadomość
Kuźdapyr Offline
Atomowy Mag

Posty: 105
Dołączył/a: 03 2012
Reputacja: 7
Kto jest kim według znaczenia imion :) 23.05.2012, 02:05    #1

Nasze charaktery według najlepszego internetowego imiennika Uśmiech

No to na początek ja:

Osobowość: Człowiek serca
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Intuicja - Dynamizm - Zdolność reakcji - Uczuciowość
Totem roślinny: Dąb
Totem zwierzęcy: Baran
Znak: Baran

TYP: To nerwowi cholerycy, stale w stanie wrzenia. Są niezależni, wojowniczy, robią zawsze po swojemu. Niełatwo jest z nimi postępować.

PSYCHIKA: Ma cechy diamentu. Z daleka wabi strumieniem barw, z bliska ukazuje mnogość płasz­czyzn, która zbija z tropu.

WOLA: Chwiejna. Raz przechodzi w upór, raz jest związana z wyobraźnią, to znów odgrywają ludzi o silnej woli.

POBUDLIWOŚć: Duża pobudliwość w połączeniu z wybuchowym aspektem ich charakteru powoduje wiele kłopotów. Wtedy chcieliby tylko jednego: uciec i rozpocząć wszystko od nowa gdzie indziej. To mężczyźni, którzy zawsze pragną "rozpoczynać od zera". Dają się przekonać, ale nie od razu. Pozwólcie im pomyśleć, a przetrawią wasze argumenty i w końcu przyjmą wasz punkt widzenia.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Albo jest się "baranem", albo nie! Przejawiają skłonność do ostrych ataków i agresji. Są bardzo wrażliwi na niepowodzenia. Znie­chęcenie nie trwa długo, ale jest iście teatralne!

AKTYWNOŚć: Podejmują się wielu rzeczy naraz i potem zapominają o nich. W ich działaniu brakuje ciągłości. Pracują zrywami. Są niezdyscyplinowanymi marzycielami, ciekawymi, ale nieuważnymi. Posiadają wielkie zdolności, ale są leniwi. Nie są uzdolnieni do prac manualnych. Mogą raczej być aktorami, błyskot­liwymi intelektualistami, pisarzami, dziennikarzami.

INTUICJA: Cóż za intuicja! To urodzeni jasnowidze!

INTELIGENCJA: Zazwyczaj są inteligentni, ale nie­równi: jednego dnia wybitni, drugiego rozczarowują. Wyobraźnia góruje u nich nad racjonalizmem. Są wspaniałymi gawędziarzami, ale trzeba wymagać, by te dzieci trzymały się jak najbliżej prawdy, gdyż nie mają wyczucia granicy między kłamstwem a koloryzo­waniem.

UCZUCIOWOŚć: Odczuwają głód czułości i miłości. Ale trzeba umieć okazywać im uczucia. Jeśli się je im narzuca, uciekają. Jeśli się ich odmawia, również uciekają i blokują się.

MORALNOŚć: Ich poszanowanie zobowiązań i wier­ność nie zawsze dorównuje chęciom.

ZDROWIE: Doskonałe, posiadają wielką odporność. Słabe punkty: kości i oczy. Powinni wystrzegać się środków pobudzających, gdyż przy ich kompleksie ucieczki mogliby popaść w lekomanię...

ZMYSŁOWOŚć: Wybujała wyobraźnia w połączeniu z silnym seksualizmem komplikuje im życie. Nigdy nie są pewni, czy naprawdę przeżywają miłość, czy też marzą o niej. Stąd liczne zahamowania uczuciowe. Mają wiele uroku, bardzo podobają się kobietom.

DYNAMIZM: Nieraz graniczący z szaleństwem. Cza­sem urządzają prawdziwy "cyrk". Ale tylko wtedy, gdy ich to bawi. Jeśli nie, popadają w obojętność albo grają nieśmiałych.

TOWARZYSKOŚć: Zależy od ich widzimisię. Gdy chcą się popisać, sypią jak z rękawa dowcipami, aluzjami, powiedzonkami. Gdy z kolei zamykają się w sobie, z rozmysłem bojkotują towarzystwo.

PODSUMOWANIE: Jeśli podlegają surowej dyscyp­linie i uczestniczą w ustabilizowanym życiu rodzin­nym, mają ogromne możliwości. Jeśli zaś zaczną fruwać z kwiatka na kwiatek, nie będzie łatwo ich złapać!

Enoch:

Osobowość: Ten, co oznajmia wiosnę
Charakter: 94%
Promieniowanie 87%
Rezonans: 73 000 drgań/sek.
Kolor: fioletowy
Główne cechy: Wola - Dynamizm - Aktywność - Zdrowie
Totem roślinny: Morwa
Totem zwierzęcy: Kukułka
Znak: Baran

TYP: Sangwinicy, raczej oschli. Nieraz używają lodowatego tonu, który zbija z tropu lub irytuje. Nie zależy Im zresztą na tym, aby się podobać. Bywają też mściwi. Mają sztywne zasady i chętnie wpajają je innym, w razie potrzeby kijem. Ich dewizą mogłoby być: "Dłoń z betonu w stalowej rękawicy".

PSYCHIKA: Cudze życie jest głównym przedmiotem ich zainteresowania - w tym sensie są ekstrawertyka­mi. Są szefami, którzy myślą tylko o komenderowaniu podwładnymi.

WOLA: Zazwyczaj bardzo silna, żeby nie powiedzieć despotyczna. Zarówno w odniesieniu do nich samych, jak i do otoczenia. Ale to wola bez odrobiny dyploma­cji, co powoduje wiele dramatów, kłótni i nawet dymisji!

POBUDLIWOŚć: Średnia, ale może zabarwić namię­tnością Ich ostre wypowiedzi.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna. Są obiektywni, goto­wi wszystko poświęcić dla idei, nawet swych bliźnich! Nie znoszą ludzi "letnich", ani też sprzeciwów.

AKTYWNOŚć: Mają duże zdolności do pracy w ze­spole, zwłaszcza w swoim zespole. Liczy się dla nich tylko rezultat, dlatego mogą być zarówno technikami jak literatami czy naukowcami. Ich prawdziwym celem jest samorealizacja i wypełnienie swej misji.

INTUICJA: Nieraz kieruje nimi natchnienie. Zdarza się im błyskawicznie rozwiązywać niezwykle złożone problemy.

INTELIGENCJA: Analityczna. Urodzeni konstruk­torzy, obdarzeni doskonałą pamięcią, niestrudzoną ciekawością i stałą czujnością. Ich ulubionym hasłem jest: "Za wiele mówicie o swych prawach, a za mało o obowiązkach".

UCZUCIOWOŚć: Nie znoszą niesprawiedliwości, co prowadzi ich do egalitaryzmu uczuciowego. Nie lubią być pupilkami rodziców, ale nie chcą też być traktowa­ni gorzej niż rodzeństwo.

MORALNOŚć: Przejawia się kategorycznymi ocena­mi: "Tak się robi", "Tak się nie robi". Rygoryzm moralny należy do ich systemu filozoficznego.

ZDROWIE: Często je zaniedbują. Potrzeba im świeże­go powietrza. Z racji gwałtowności charakteru nieraz ulegają wypadkom.

ZMYSŁOWOŚć: Nie lubią komplikacji, ich seksual­ność najlepiej można określić wyrażeniem "miłość po huzarsku".

DYNAMIZM: Prawdziwe bomby. Problem nie leży w tym, czy wybuchną, ale kiedy wybuchną.

TOWARZYSKOŚć: Nie lubią tracić czasu z ludźmi, którym nie mają nic do powiedzenia. Niemniej uprzej­mość zmusza ich do podporządkowania się pewnym regułom. Są pewnymi i wiernymi, ale tyranicznymi i dość męczącymi przyjaciółmi.

PODSUMOWANIE: Nie są łatwi w pożyciu, ale przynajmniej nigdy się człowiek z nimi nie nudzi. To ludzie dążący do celu, twórcy zapowiadający nową erę.

WeRR i Evell:

Osobowość: Ta, co króluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Uczuciowość - Moralność - Akty­wność
Totem roślinny: Lilia
Totem zwierzęcy: Gołębica
Znak: Panna

TYP: Choleryczny. Mają niełatwy charakter. To ko­biety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdro­sne, ale posiadające bogactwo czułości i miłości.

PSYCHIKA: Są introwertyczkami, to znaczy, że mają skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawniają swe myśli i uczucia. Są nawet skryte. Mają wielką pewność siebie i dużą dozę zdecydowania.

WOLA: Bardzo rozwinięta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol piękna, czystości i silnego zapachu, który jednak nie wszyscy znoszą.

POBUDLIWOŚć: W połączeniu ze zdolnością reakcji daje mieszankę wybuchową!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna! Gdy się z czymś nie zgadzają, bardzo ostro się przeciwstawiają. Są uparte. porażki sprawiają im przykrość, ale nie powstrzymują ich.

AKTYWNOŚć: Zazwyczaj są wzorowymi uczennica­mi. Pociągają je zajęcia, w których trzeba dawać dużo z siebie, a najpiękniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubią także zawody, w których mają kontakt z dziećmi i z chorymi: mogą być lekarkami, pielęgniar­kami, nauczycielkami, zakonnicami.

INTUICJA: Mają dobrą intuicję, ale nie ufają jej. Wolą spokojnie podążać utartymi ścieżkami, niż rzu­cać się w przygody. Stoją mocno nogami na ziemi.

INTELIGENCJA: Nie starają się błyszczeć, a nawet wykazują pewną nieufność wobec ludzi, którzy próbu­ją za wszelką cenę przyciągnąć uwagę. Mają inteligen­cję analityczną, to znaczy interesują się raczej szczegó­łami, niż ogólnymi zarysami.

UCZUCIOWOŚć: Łatwo je obrazić czy zranić. Są zaborcze, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolne są do głębokiej przyjaźni, ale ograniczają liczbę przyjaciół i starannie ich dobierają.

MORALNOŚć: Przestrzegają bardzo surowych za­sad. Posiadają wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.

ZDROWIE: Posiadają dużą żywotność i solidne zdro­wie. Powinny prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwości. Słabe punkty: jelita, płuca i skóra.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi ważną część ich życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemności życia i wszystkie popędy wiążą się dla nich z miłością - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla nich radość dawania.

DYNAMIZM: Sprawiają wrażenie, że wszystko przy­chodzi im z łatwością, podczas gdy w istocie muszą walczyć, by stanąć na wysokości zadania, którym jest "królowanie w niebie i na ziemi" dzięki zaletom serca.

TOWARZYSKOŚć: Czują się swobodnie w towarzy­stwie, chociaż nie potrzebują innych.

PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzają problemów, albo raczej od najmłodszych lat umieją same rozwiązywać swe problemy, i później, kiedy staną przed nieuniknionymi trudnościami życia, doskonale potrafią same sobie poradzić.

Anariela:

Osobowość: Tajemnica krwi
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 103 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Intelekt-Zdolność reakcji-Pobudli­wość- Dynamizm
Totem roślinny: Truskawka
Totem zwierzęcy: Łabędź
Znak: Lew

TYP: Nerwowe choleryczki, bardzo pobudliwe. Łat­wo tracą zimną krew. Są wyniosłe i sprawiają wrażenie osób " w pretensjach ". W prawdzie - niczym ich totem - łabędź - wydają się dumne i pogardliwe, ale w rzeczywistości są niespokojne i niepewne.

PSYCHIKA: Są inteligentne, wiedzą o tym i dają to odczuć innym. Mają wyraźną skłonność do odnosze­nia wszystkiego do siebie, są subiektywne. Ogólnie biorąc, mają raczej trudny charakter, ale są pełne życia.

WOLA: Raczej dobra, ale nie starcza jej, by doprowa­dzić rzecz do końca. Wówczas przybierają pozę obra­żonej damy i wycofują się z działania ze znudzoną miną.

POBUDLIWOŚć: Zbyt duża, by zostawić im czas na refleksję. Zgryźliwe albo raniące uwagi padają wów­czas z tych uroczych usteczek.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Ich wybuchy gniewu zbijają z tropu i szokują, gdyż ich mniej czy bardziej uświado­mionym celem jest ranienie i niszczenie.

AKTYWNOŚć: Dość słaba, ale ich dynamizm jest tak duży, że sprawiają wrażenie osób niezastąpionych. Brak im wytrwałości, nieraz chwytają dwie sroki za ogon. Są doskonałymi dziennikarkami, pracownicami reklamy, działaczkami.

INTUICJA: Całkiem zagłuszona przez intelektualny aspekt ich osobowości.

INTELIGENCJA: Uważają się za nadzwyczaj inteli­gentne, a innych mają za kretynów. Chociaż w życiu spotyka je wiele porażek, nigdy nie wątpią w siebie i zawsze są z siebie bardzo zadowolone.

UCZUCIOWOŚć: Bardzo nerwowa, impulsywna i co tu ukrywać - egoistyczna. Ślepo ufają swej inteli­gencji, która nie zawsze jest tak wielka, jak to sobie wyobrażają.

MORALNOŚć: Zależy od okoliczności i wydarzeń. Należy wpoić im za młodu silne zasady moralne, aby przeciwdziałać skłonności do panowania nad otocze­niem. Doskonale znoszą porażki, zwalając winę na innych.

ZDROWIE: Chwiejne, zbyt podlegające psychice. Wrażliwy system nerwowy. Łatwo się męczą. Potrze­bują dużo wypoczynku i snu.

ZMYSŁOWOŚć: Katarzyny żyją w masce obojętności i pogardy, trudno jest im ją porzucić. Stąd wiele nieporozumień, nieraz bolesnych. Przyszłego partnera tak idealizują, że spotkanie go kiedykolwiek jest mało prawdopodobne.

DYNAMIZM: Graniczy z agresywnością. Te kobiety potrzebują do życia sukcesów.

TOWARZYSKOŚć: Lubią otaczać się ludźmi, łącząc przyjemne z pożytecznym. Ich salon nieraz stanowi przedłużenie biura.

PODSUMOWANIE: Te kobiety a zwłaszcza dziewczęta powinny zastanowić się nad symbo­lizmem łabędzia, którego niezaprzeczalne piękno i wdzięk kryją oschłość serca i brak zrozumienia dla innych, z którymi to cechami zawsze można podjąć walkę.

[Obrazek: kudapyrbanner2.jpg]

AVE JA!
Resner Offline
Czuwający
Zarejestrowany
***

Posty: 349
Dołączył/a: 03 2012
Reputacja: 46
RE: Kto jest kim według znaczenia imion :) 23.05.2012, 08:13    #2

Połowa z mojego nie pasuje, druga połowa jakoś ujdzie Uśmiech
Mam zastrzeżenie- nie może być Totemu roślinnego.

"Są pewnymi i wiernymi, ale tyranicznymi i dość męczącymi przyjaciółmi."
To jest bardzo ciekawe :P

https://ommani.pl/ - Strona o ezoteryce
Evell Offline
Czarownica
Administratorzy
*******

Posty: 452
Dołączył/a: 02 2012
Reputacja: 52
RE: Kto jest kim według znaczenia imion :) 23.05.2012, 08:17    #3

Mi też po części się zgadza, ale fakt, bardzo łatwo mnie zranić, jestem introwertyczką, zamykam się w sobie. Z wiekiem jednak część mojego charakteru uległa zmianie, wycofuję się i już taka uczuciowa nie jestem, któż zresztą wart mego serca jest. Poza tym niestety leniwa jestem ;P

The Tarot Reader
Anariela Offline
Zbuntowany Anioł

Posty: 92
Dołączył/a: 04 2012
Reputacja: 20
RE: Kto jest kim według znaczenia imion :) 23.05.2012, 13:58    #4

U mnie zgadza się tylko i wyłącznie zdrowie, bo często choruję, reszta jakby z palca wyssana xD
I tak, czytałam tylko swoje :P
<leń>

Uwierz w Anioły, nawet jeśli ich skrzydła są czarne
Uwierz w Diabła choćby na jego rogach spoczywała płonąca aureola

[Obrazek: 66749888.jpg]
Kuźdapyr Offline
Atomowy Mag

Posty: 105
Dołączył/a: 03 2012
Reputacja: 7
RE: Kto jest kim według znaczenia imion :) 23.05.2012, 15:00    #5

No u mnie też część sie zgadza, ale to że słabe punkty to kości i oczy to totalna klapa bo akurat te narządy mam najmocniejsze i najbardziej pancerne :P No i oczywiście nie musi się wszystko zgadzać, bo to tylko cechy wynikające z imienia, a mamy jeszcze przecież swoje wewnętrzne cechy duchowe, cechy z Magicznego Imienia (jak ktoś ma), genotyp (zespół cech uwarunkowanych genetycznie) i fenotyp (cechy nabyte od środowiska).

[Obrazek: kudapyrbanner2.jpg]

AVE JA!


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości